Kūnas ir protas vienoje vietoje vienu metu

Kokia dabar emocija dominuoja
Kokia dabar emocija dominuoja?

Šių keramikos dirbinių specifinis bruožas yra tas, kad jie turi labai svarbią priminimo būti dabarties momente funkciją, kuri padeda suvokti, kas šiuo metu vyksta prote ir kūne. Kai protas ir kūnas yra vienoje vietoje vienu metu, būtent tada gyvenime vyksta kažkas stebuklingo.

Tai gali labai puikiai pasitarnauti ir tiems, kurie dar tik pradeda savo kelionę į vidinę ramybę, ir tiems, kurie jau yra gerokai pažengę šiuo keliu. Todėl galite drąsiai dovanoti šiuos daiktus tiek vieniems, tiek kitiems, tiek naudoti patys, nes sąmoningumo niekada nebus per daug.

Puodelis „Kokia dabar emocija dominuoja?”

Puodelis „Kokia mano nuotaika dabar?”

Puodelis „Let that shit go”